Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "O )

handen, het welk de waarheid van zodanig verdrag bevestigt; en uit de Heilige Schrift blijkt het ook volftrekt niet.

hend. Maar, al zwijgen de openbaaringen de ondervinding daar van, kan het echter wel Waar zijn.

goedh. Laat het waar kunnen zijn, het gebeurt evenwel niet. 'Er, zijn in alle tijden groote booswichten geweest: maar weet gij 'er één, die op een zonderlinge wiize rijk geworden is, of andere bovennatuurlijke dingen uitgevoerd heeft V Heeft de Duivel hen wel ooit ergens uit de klem geholpen? Hebben zij niet eindelijk alle, door menfehen handen, hunnewelverdiende ftraffe ontvangen ?

hend. Dat is waar, maar men kan een groote fchurk zijn, zonder evenwel met den Duivel in verbond te ftaan.

goedh. Een overgegeven deugniet moest daarin nogthans in het geheel geene zwarigheid vinden; het won hem veel moeite uit, en zijn einde bleef toch het zelfde; hij zon het zelfs vuurig werdchen, zoo het maar met mogelijkheid gefchieden konde-. Neen, mijne vrienden ! wanneer God de menfchelijke boosheid,en de magtdes duivels in zooverre had losgelaaten, was de aarde reeds voor lang in een helfchen poel veranderd geweest.- — En dan dat leevend afhaalen van den duivel , dat komt 'er eens regt wonderlijk in.

he nd. Dat dunkt mij ook.

goedh. Waarom dunkt u dat ?

hend. Wel dat was in het geheel zijn belang niet, om dat het, in het vervolg, alle andere lief hebbers. zou aflehrikken; hij zou

dan

Sluiten