Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 128 )

welk juist een bovennatuurlijke hulp fchijnt nodig te hebben, zoo kan de geheele gebeurdten is op de gewoone wijze, dat is, door bedriegelijke kunstjens, uitgewerkt zijn.

jac. 'Er is toch veel wonderlijks in!

goedh. Wij zullen het verhaal geheel overzien, en dan wel gelegenheid vinden tot de noodige aanmerkingen. Saul zeide trt zijne knechten: zoekt mij een vrouwe, die een ■waarzeggenden geest heeft. — Wat verftonden de Jooden door een waarzeggenden geest ?

hend. De kunst om door waarzeggen de menfehen te bedriegen.

goedh. Op dat ik tot haar gaa, en door haar onderzoeke; zijne knechten nu zeiden tot hem, ziet te Endor is zodanig eene vrouwe. — Saul verjielde zich en trok andere kleederen aan; hij vreesde, dat de vrouw, van wegen zijn verbod haare kunst zou verborgen houden ; en ging henen en twee mannen met hemi, dit kon voor de vrouw van dienst zijn, om, bij gelegenheid, hun gefprek ie beluisteren ; en zij kwamen tot de vrouwe des nachts; de nacht begunftigt alle bedriegerij, hier om word nooit een doode bij dag opgeroepen : En hij zeide: voorzeg mij doch door den waarzeggenden geest en doet mij opkcomen, dien ik u zeggen zal. Doe zeide de vrouwe tot hem, ziet gij weet, wat saul gedaan heeft, hue hij de waarzegjlers en de duivelskunstenaars uit dit latid heeft uitgeroeid; waarom jlclt gij üan mijne.ziele een Jirik om mij te dooden ? Zeer wa*rfchijnelijk kende zij den Koning; hij was immers

geen

(§) Vs. 3 van het zelfde Hoofddeel.

Sluiten