Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c m )

goedh. Neen, de wondere arrs gebruikte Hechts een eenvouwigen toelïel, namentlijk een ronde houten kuip, ftaande op den grond in het midden van de kamer; deeze kuip is gedekt met een houten bodem; hier in zijn eenige gaten , waar door ijzeren ftaaven loopen, die met buigzaame geledingen voorzien zijn. — Rondom deeze kuip plaatst men de zieken, allen door een band met eikanderen vereenigt; elk heeft een deezer Haven voor zich en geeft de hand aan die, welke naast hem zit. De kunftenaar nu beweegt een ijzeren roede, of wel alleen zijn vinger, voorbij de oogen der lijders, of raakt hen daar mede aan , drukt hen ook fomwijlen met de hand op verfchillende plaatzen van het ligchaam. Door deeze bewerking, gepaard met het ftreclend geluid van een zachtklinkend fpeeltuig , word de verbeelding dermate aangedaan, dat fommige daar door in flaauwte of in (1'uiptrekkingen vallen.

hend. En word nier door de genezing bewerkt?

goedh. In fommige gevallen ten minften is dit niet onmogelijk. Maar hier houd de kunst nog niet op. Onder die geenen, welke door de zoogenaamde magnctifchs kracht het meest getroffen worden, vind men 'er, die daar door inllaap vallen, en nogthanshooren, zien en fpreeken: ja dit gaat zoo verre, dat zelfs de onwetendfte menfehen, in die oogenblikken , een naauwkeurige befchrijving geeven van hunne ziekte en van de middelen, die ter genezing dienstig zijn.

jac Dit fchijnt toch ongelooflijk!

GOEDH.

Sluiten