Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 156 )

r> in dat jaar, en wel op bepaalde dagen en 4, uuren , zal plaats hebben ; het welk ook „ altijd zo uitkomt, Wij kunnen ook een ge* heel jaar lang in den almanach zien, wan„ neer het volle en nieuwe maan zal weezen.

Het een en ander kunnen de Opftellers van w den almanach zekerlijk door bereekeningen j, vooraf weeten."

Zoo is het ook! dit zijn dus natuurkundige voorfpellingen, aan welker waarheid geen redelijk mensch twijffelt ; en zo zijn 'er meer andere dingen in de natuur, waaruit men toekomende gebeurenisfen met genóegzaame zekerheid-kan voorzeggen.

Geen Kristen twijffelt ook aan de waarheid van Guddclijke voorzeggingen, of ontdekkingen van verborgene zaaken , die ons in de H. S. verhaald worden.

Maar wat zijn dan hier de bedoelde waarzeggerijen? Het zijn: „bedrieglijke voorfpellingen van toekomllige gebeurenislén, of ontdekkingen van verborgene zaaken ; welke voorfpellingen en ontdekkingen gedaan worden, of uit natuurlijke tekenen, die echter met die gebeurehisfen en zaaken niet den geringften famenhang hebben, of op grond van voorgewende onmiddelijke openbaaringen van hooze geesten." *kLer toe behoort: — de ontdekking van ce voorledene of toekomftige lotgevallen van den mensch uit detzelfs doopnaam, en den Hand der planeeten, op het tiidltip van deszehs geboorte berekend, de Horcsc ,opknmt of Harren wichelarij {astrologie) genaamd: gelijk ook eene diergelijke ontdekking en berekening uit den Hand der planeeten

Sluiten