Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 158 )

fterk heerscht. En wie is in ftaat alle de kleinigheden op te tellen, waarin fommigen vooripclhngen van toekomftige dingen meenen te vinden !

; Het gezegde zal genoeg zijn , om u te doen zien, welk toort van ontdekkingen en voortellingen men bedoelt, wanneer men van waarzeggerijen fpreekt.

i

DTJIVELSBEZ WEERINGEN.

Ik gaa dan over tot de Duivelsbezweringen. Weet gij wat hier door te kennen gegeeven wordt? „Ja, zegt gij: is dit niet het

zelfde met het Dui velbannen, waar door „ iemand, die door den Duivel of kwaade „ menfehen (Hekfen) gekweld wordt, van „ deeze plaag wordt verlost, door aan den „ Duivel of de Heks zijne magt omtrent den „ bezochten te beneemen, en uit denzelven „ uit ie drijven?" Gij hebt het wel; dit bedrijf van zulke zogenaamde Duivelbanners of Toverdoctors wordt hier voornaamlijk bedoeid. Waar onder men ook kan betrekken een diergelijk bedrijf van zulke lieden omtrent het vee, b. v. wanneer de Koeien geene of geen goede melk geeven, of men geene boter van dezelve kan karnen, insgelijk zoude men hiertoe kunnen brengen, het verdrijven van fpooken , waartoe zulke menfehen voorgeeven in ftaat te zijn; als mede het afneemen van kiespijn en de koorts, óoor het bij zich zeiven uitfpreeken van eenige

woor»

Sluiten