Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i66 )

die door allerlei zoort van kunstenarijen de geheimen van anderen weeten uit te vorfchen bijzonder van hen, die wat bijgeloovig zijn! bij welken zij het meeste belang hebben: zo dat zij dikwijls iemand, die hen komt raadpleegen en meent geheel bij hen onbekend te zijn , reeds door middel hunner fpions, die zij daartoe in hunnen diëtist hebben, in zijne omftandgheden beter kennen dan hij zoude vermoeden; of hem ook, voor dat hij gelegenheid heeft om hen te zien, door die zelfde Ipions op eene ongemerkte wijze wésten uit te hooren,waar door zij in ftaat gedeid worden hunne zogenaamde waarzeggerijen, van hem die dezelfde raadpleegt, als waaren het Godfpraaken, te doen bewonderen en gelooven.

Daarbij zijn zij niet zelden vrij goede ce. ïaatkundigen .Phijüognomisten,) die uit iemand »s wezentrekken en houding veel van lijn karakter ontdekken, en daaruit met zeer veel wiarfchijnlijkheid tot verfcheidene van zijne lotgevallen befluiten kunnen. — Hier komt bij dat zij hunne ontdekkingen en voorlpellingen veelal op eene onbepaalde en raad> felacmige wijze voorfteïlcn , zo dat hunne intfpraaken eene verfchillende uitlegging toelaaten, en hunne gedienftig* verëerers eene ruime gelegenheid ontvangen om dezelve op de gebeulde zaaken toe te pasfen. — Eu wanneer zij al iets bepaald en ftèilig verzekeren , zo is de beandwoording daarvan door de uitkomst nog geen bewijs, dat zij waarlijk voorkennis van die zaaken hadden , daar zij bij toï/al de waarheid kunnen geraaden hebben, waartoe zelfs hunne Heilige verzekering

Sluiten