Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 182 )

kop voorzien te laaten loopea, toont ninc-s op met ccn voorhield aan^S door nnddel van eenen dooden kop v ,ï ee

vcioorgen is , en die aan eenen levcnri™ W voorzichtig wordt vastgehecht 'SS

fHf ,wtnde,k0p ,Van dien haan onder JS. lelfs vleugels wordt vast gebonden

„ iets wel niet gezien, maar ik heb het zo „ dikwijls van anderen gehoord, dat ik fS „.bijna niet aan twijffölen kan." Dan, indiÏÏ gij zulk een vreemd rerfchijnfel op VïezÏÏ van anderen zult gelooven, zo m&t ffif niel alleen van de geloofwaardigheid dier pèrlbo nen volkomen overtuigd weezen , maar orW zeker weeten, dat zij door hunne vtt&SSï als anderzins niet misleid zijn; e^zulke

ligt zult vinden , daar veritmd'Ve en n5£vooroordeelde menfehen nlmmeffets van z ,E Je hekfen verneemen. Uwe overtuiginSeunt dus op eenen zeer wankelen grond ö '

Miïlchien zegt gij:„ Het gebeurt echter „ meewaaien, dat Kiuderenen ook vohva fe „ ne menfehen aan het kwijnen raakcnS"

» der

■W Over de leer aangaand- Geesten en Geesten tmim U Osei hladz. 203, „ ^eesreq.

Sluiten