Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 186 ;

de 11 °°, i etfclliander^bmik maaken van Je'J00/ -het gemeen onbekende, natuurkragten (vergelijkt het begin van deeze S 1 zo dat veeien hunner als listige voIksSrie. fiers door eene verlichte regeeJng uit de Maatfchappij verbannen zijn, en hunne pla ts in het tucnt- of rasphuis gevonden hebben zonder dat hunne Toverkunsten fi-ffiffit hebben icunuen verloslen.

Zult gij nu nog langer'aan Hekfen en Toveraars gelooyen?-Ik hoop dat gij u „ver uwe hgtge loovigheid zult fchaamen, en voortaan deeze beuzelaarijen, als ongegronde vooroordeelen, met verachting verwerpen.

i 9-

HET ONGEGRONDE VAN HET VOOROORDEEL OMTRENT DUIVELS]}* ZWEERINGEN AANGETOOND.

Hetzal nu niet nodig zijn, u b*eedvoerig het ongegronde van uw geloof aan de DuiveTsbezweenngen te_ betoogen. Immers, daar zodanige bezweeringen vooral omtrent behekite of betoverde menfehen gepleegd worden e„ w» gezien hebben dat zulke betoveringen 2 behekfehmgen op eenen zeer losfen grondileu»en,ja geheelgeenen grond hebben, zo vol*t dat ervoor de bezweeringen, of onttoveringen van dezulke geen meer gronds kan wcezen

En niet minder wankel is de grondflao- v'an het eigenlijk dus genaamd Duivelsbezwe&ere,i" het welk fomtijds nog hedendaags omtrent menfehen , die voor van den Duivel Iczc'jÜn

ge-

Sluiten