Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een eemgzins ongewopne ziekte wordt aangetast, zo is het bijgeloof (baks gereed dezelve aan toverij of hekfeherij toe 'te fcljrijven ; waar door men zich vervoeren laat, zijne toeVhigt tot den eenen of anderen gelukzoeker te neemen, om door hem onttoverd en geneezen te worden, waar van de uitkomst veelal doodlijk is; terwijl de lijder, dnür eenen kundigen Geneesheer te raadpleegen en gepaste geneesmiddelen te gebruiken, welligt zoude herfjteld, en voor de maatfehappii én de zijnen behouden zijn. — En hoe zeer verftrekken deeze vooroordeelen om iemand van zijne goederen te berooven en die aan list ge bedriegers ten prijs te geeven ld), waar door veele huisgezinnen in armoede worden gedompeld , en tot last der maatfehappij komen, in plaats dat zij anders dezelve konden onderlteunen en hun eigen brood eeten <e l Dit nadeel valt des te meer in 't ooo-, da*r het doorgaans de minvermogenden zijn die

met

O') Men vergelijke hier omtrent het voorbeeld van dien Spookenden Landhóevenaar, door mij boven, J. io. bl. 189. uit hen n1 nos aangebaa,d.

(e) Jn het weekblad voor den zogenaamden ge. nicencn Man, I. Deel i\o. 16. vinden wij hier van een treffend geval verhaald, van twee oude lieden die door eenen wikke-r uit een woonkelder wierden verdiecven, daar hij hen allerlei ongelukken voorfpeldo zo zij daarin langer bleeven "woonen, met dat gevolg dat die oude heden in armoede vervielen en een ander, die dien bedrieger gebruikt had, in hunne plaats in dien kelder zijn~brood ging winnen.

Sluiten