Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «35 )

ziffié Hovelingen geloofd wierd te gebeuren, zonder zich met de verklaaring van d szelfs waren aart op te houden, als tot zijn oogmerk niet behoorende, maar zulks aan zijne leezers overlastende. . ,

Zie hier een korre ontvouwing van oen, mijns bedunkens , waaren toedragt deezer gebeurenis: (intusfehen véi'zoek ik dat g:j de genoemde plaats in uwen bijbel opllaa; ) — Deeze vrouwe behoorde tot de zogenaamde buikfpreektters* waar van gij misfehien wel eens zult gehoord hebben, welke kunst ook noo- hedendaags bekend is,en hier in bedaatï dat'men, door eene zekere foort van Itemsformeering en buiging, dezelve naar wdfekeuf aan de hoorders kan doen voorkomen, als uit de lucht, of-uit den grond of van een andere plaats te komen. Bij deeze kunst bezat die vrouwe een fchrander verftand, zo dat zij zich meesterlik van haare kunst, ter bereiking van haar oogmerk, wist te bedienen. — Toen saul met zijne twee Hovelingen 'snachts bij deeze vrouwe kwam, giste zij reeds aanftonds wie hij was, daar toch zijne riizige geftalte hem, mettegenitaande zijne vermomming, ligt bij elk Israëliër kenbaar maakte- Zij wierd in deeze haare gisling volkomen bevestigd door de ftellige en met ecde seftaafde verzekering , welke de vermeende vreemdeling haar gaf, dat haak wegens het voldoen aan "zijn verzoek geen kwaad zoude overkomen (vs. 10). - Zij ontveinst echter listig haare ontdekking, om hier van vervolgens0 gebruik te maaken ter vërfterking van sauls geloof aan haare kunst, en vraagt ° hem:

Sluiten