Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 238 )

kunnen berusten; mij komt dezelve althans zeer natuurlijk voor; en hoe gij 'er ook over ftroogt denken, gij zult toch moeten erkennen, dat uwe twiffding, uit dat geval ontdaan, met onoplosbaar is.

i *i

TWIJFFELINGEN uit HET NIEUWE T li s T A M B NT ONTLEEND.

Misfchien verwekt u ook een of ander Voorval^ in de fchriften des Nieuwen Verbon Is opgetekend', eenige bedenking; laar ik dan ren belluite ook die nog kortlijk trachten weg te neemen.

1, Wij leezen Matth. XIV: 26 — dat de Apostelen van jesus. op het zien van hunnen , op het Galilefche meir, wandelenden mee.-ter, zeer verfchrikt wierden,naardien zij meenderi een Spooksel te zien, terwijl jesus hen gerust ftelt, door hen te verzekeren dat hij het zelf was. En Luk. XXIV: 37 — verhaalt efe Euangelist , dat die zelfde Apostelen, bij de eerde verfchiining van jesus aan hen na zijne opftanding, zeer bevreesd wierden, cbar zij meenden eenen Geest xt zien : van welke vrees jesus hen onthefte, door hen met woorden en daaden te overtuigen van zijne waare ligchaamlijke tegenswoordigheid bij hen.

Hier uit zult gij, waarfchijnlijk, dus redereeren : „ geloofden de bijzondere leerlingen „ van jesus, zijne Apostelen, aan Spooken „ en Ceestverlchijningen, zonder dat hun

„ mees-

Sluiten