Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaarde? waren dit geene Duivelskunften en eigentlijke Toverijen ? Ik andwoorde, dat , daar ons geene (taaien van de bedrijven deezes mans worden opgegeeven, wij over derzelver waaren aart niet met grond kunnen oordeelen. Zo veel is echter zeker, dat het voor een fchrander vernuft, het welk in de geheime kunsten der Grieken en vooral in de geneeskunde (&),zichgeoeffendhad, niet moeilijk konde vallen, zich, van de onkundige en bijgeloovige Samaritaanen, voor een verheven, ien met meer dan menfchlijke vermogens begaafd wezen te doen erkennen en eerbiedigen; zo dat 'er geheel geen grond is om vast te dellen dat deeze simon , die (blijkens het vervolg) zeer listig van de voorkomende omftandUheden tot zijn oogmerk zich wist te bedienen, zijne kunften door behulp van den Duivel heeft, gepleegd.

3 Nu is 'er nog één geval, het welk hier in aanmerking kan komen: naamli;k de ontmoeting van paulus en iucas m-t eene dienstmaagd of jlaavir.nc te Filippi (Hand. XVI: ï6.) welke gezegd wordt „ met eenen waarzeggenden geest (of, gelijk'er in hetGrieksch ftaat, met den geest van pijthon) bezield te zijn," die paulus cn lucas voor Dienstknechten des Allerhoogften gods en verkondigers van den weg der zaligheid verklaarde, maar van paulus, op dat niemand hem mogt verdenken, met dit foort van volk in verfrandbouding te (laan, van deezen haaren waarzeggenden geest beroofd wierd.

Gij

(/;) Zie van vloten.

Q

Sluiten