Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

$. 8. Dat het geloof aan Toverijen ook een

ongegrond vooroordeel is, betoogd. BI. 18®

$. j>. 'c Ongegronde van 't vooroordeel ójn"

trent Duivelsbezweeringen aangetoond. 186

§. 10. Het ongegronde van 't geloof aan Spoo-

kerijen betoogd. . . . 189

§. 11, Befluit hier uit afgeleid. , . nol

TWEEDE AFDEEL1NG.

Het onzedelijke van dezelve, blijkende uit derzei* ver onzuivere beginzels, als:

§. 12. Onkunde. .... 20J

S. ' 3. Bijgeloof. . . . . ao5 $. 14. Zucht om verborgene en toekomende

dingen te wee:en. . . . 2o5

§. 15. Liefdeloosheid omtrent de Naasten. 207

J. 16. Een bevlekt geweeten. . . 208

§. 17. Gevolg hier uit getrokken. . 209

DERDE AFD RELING.

Het fchadelijke van dezelve voor

§. i3. Den Godsdienst. . . .210

§. 19. De Zeden. . . . 215

§ 20. En het Maatfchapujk geluk. . 218

$. ji. Befluit hier uit opgemaakt. . 223

Q 3 DER-

Sluiten