Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT.

Jk weet zeer wel, dat de waereld opgevuld is met leerredenen, dat er onder* veele flegten veele gevonden worden, die in zeer veele op'zigten mijne leerredenen ver overtreffen, en evenwel waag ik het om leerredenen uittegeven. Zal ik mij hierover verdedigen ? Ik kon dit doen —zeer breedvoerig, en zeer geleerd doen — maar ik verkies al dien-omflag niet. Het zal voor ü, Lezer! en voor mij het best zijn, dat ik met weinige woorden mij over mijn boek verklare.

Elk mensch heeft eene fterk-dringende begeerte — en ik denk,niet, dat iemand aan onzen Schepper zal durven vragen. Warom hebt gij den mensch alzo gemaakt ? — om zijnen werkkring te vergrooten, om, naar mate van zijne groote, of kleine kragten zijnen invloed wijd * % uit-

Sluiten