Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv VOORBERIGT.

uittebreiden. Wanneer hij aan deze begeerte zoekt te voldoen, dan volgt hij eeiie goede, eene geheel-onberispelijke natuurdrift op, dan kwijt hij zig van een pligt omtrend zigzelf, dan arbeidt hij aan de volmaking zijner natuur, en — indien hij hierin bezig is op eene behoorlijke wijze , tot een goed einde — dan kan hij zig gerustelijk verzekerd houden, dat God zijne pogingen ziet met goedkeuring. Ik ben een prediker van het Euangelie,maar ook een mensch, en hierover fchaam ik mij niet. Als mensch gevoel ik dezelfde begeerte, die ik in alle mijne medemenfchen werkfaam zie, en ik zie niet, dat mijn ambt ze veroordeelt. Of is een prediker van het Chriftendom, die op eiken dag van openbare Godsdienst-oefening voor een zeker aantal van aan hem bekende menfchen fpreekt, alleen op een bepaald getal kan werken, te berispen , omdat hij nu en dan verlangt naar een grooter auditorium, en fomtijds vuurig wenscht te kunnen fpreken tot, en te kunnen werken op eene onbepaalde menigte van meest aan hem on-

be-

Sluiten