Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERIGT. v

bekende menfchen ? Ik denk het niet, Lezer! eri gij — zoo veel reken ik op uw gezond verftand — ook niet.

'De begeerte, om nuttig te zijn aan zijne medemenfchen, kan nooit misdadig zijn. Men moest ze bij niemand onderdrukken, maar bij allen aanvuuren. Hij, die het meest aan dezelve voldoet, is de voortreffelijkfte mensch, en de befte Chriften. Dit zal mij ieder verftandig mensch toeftemmen. Wel nu; als ik dan de duidelijkheid, de fchoonheid der waarheden van het Christendom inzie, derzelver invloed op de menfchelijke gelukzaligheid gevoel, mij door dezelve nader bij God, en bij de volmaking van mijne natuur gebragt zie —~ als ik zie, dat deze waarheden niet geloofd, niet erkend, verborgen, met wanbegrippen vermengd, fchandelijk misbruikt, of niet levendig, niet beftendig genoeg opgevolgd worden van duizend menfchen, die in dezelve een even groot belang hebben , als ik — en ik gevoel eenen innerlijken drang, om deze waarheden in der* 3 zei-

Sluiten