Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEKST.

de godlooze doet eex valsch werk.

D e zonde is het bederf voor den mensch. — Wie zig hiervan wil overtuigen , moec maar eens letten op de treurige jammeren, welken zij bij het geheele menschdom zoo wel, als bij ieder mensch ten gevolge heeft gehad, en nog heeft. De zonde heeft dc aarde bedekt met den vloek, daar zij voorheen bedekt was met des Scheppers zegen. De zonde is de vervloekte moorderes van het geheele menschdom. De zonde is een dodend vergift, dat van Adam tot op alle zijne nakomelingen is doorgedrongen, en hen van Gods gunst berooft , en aan de verdoemenis onderwerpt. De zonde heeft den Hemel van een aantal inwoners ontvolkt, om voor de menfchen een hel te bouwen. De zonde veroorzaakt, dat weinigen dien nauwen weg verkiezen, die ten leven leidt, en veelen voortwandelen op den breden weg, die ten verderve leidt. De zonde dompelt den mensch in ligchamelijke en geestelijke, in tijdelijke en eeuwige ellende.

A 2 Kan

Sluiten