Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 het schadelijk bedrog

De eerfte Helling, de zonde bedriegt den mensch, dat is, de mensch bereikt door het zondigen zijn oogmerk niet, is allerduidelijkst. Wij Hemmen aan den godlozen najager deiondeugd toe, dat de zonde zekere goederen aanbiedt, welken hij voor zeer gewigtig houdt, en hem in fchijn gelukkig maken , maar wij Hellen daarbij vast, dat ze die waarde niet hebben, welke hij aan dezelve geeft, dat ze die ingefpannen poging niet verdienen, met welke hij zig van dezelven zoekt meester te maken. De reden is deze. Om dat zij hem bedriegen, om dat zij hem in zijne verwagting op de deerniswaardigfle wijze tclcurflcilen.

Let eens op het leven van ondeugende menfchen; ieder tijdperk van hetzelve zal overvloedige bewijzen voor deze waarheid opleveren. Hij is, gelijk wij allen, in de wae-

reld gekomen met die blindheid in het verHand , die geheel-overhellende neiging ten kwade , die het treurige erfgoed van onzen flamvader Adarri is. Zijne ouders en leermeesters wenden geene behoorlijke moeite aan, om die flerke, en zig bij elke gelegenheid ontdekkende neiging te beteugelen, of zij pogen

dit

Sluiten