Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ZONDE. 9

geerende , zorgende zijne dagen , en heeft geen genot van alles, dat hij bezit. De vermaken zelfs, welken hij zoekt, verveelen hem, of worden opgevolgd door vroeging. — Zo wordt hij oud. Daar zijn dan de jaren der grijsheid met alle hare ongemakken. Hij gevoelt eene verfchrikkelijke verzwakking in zijne ziels- en ligchaamskragten, die hem lusteloos, verdrietig, gemelijk maakt. Eene innerlijke ftcm, die door het dolst gefchreeuw der driften dikwils niet kan gefmoord worden, zegt hem , dat hij ongelukkig is. Hij neemt affcheid van de waereld, uit ongeduld of door dwang; hij ontrekt zig aan het bedwelmend gewoel; hij begeeft zig in de eenzaamheid. Zijne driften flapen niet; zij woelen voort; zij cifchen bevrediging, maar hij kan niet. Zijne kragtcn welken al meer en meer weg, cn de voorboden van den naderenden dood verfchijnen. Daar begint zijn moed te zinken. Hij gevoelt, dat hij eerlang de waereld de lieve waereld, welke hij zo getrouw heeft gediend zal moeten verlaten —■ voor eeuwig verlaten en dat de

waereld hem bedrogen heeft. Pijnigend gevoel ! dat fchrik en verwarring in zijn hart werpt. Verdwenen is zijne ftandvastigheid; men ziet den ftoutmoedigen held der ondeugd, die met alle gevaren fpottede, beven gelijk A 5 een

Sluiten