Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ZONDE. II

ven den toevlugt nemen? Met naamloze, en alleen in de bel bekende, angst erkent hij, dat het onderfcheid tusfehen deugd en ondeugd iets meer, dan een droom is. Hij vervloekt de verblinding, die dit wezenlijk onderfcheid zoo lang voor hem verborgen heeft. De dood komt fiddering grijpt hem aan hij verzamelt zijne kragten roept met den benauwden toon der wanhoop zijne vrienden en bekenden bijeen — bidt ze, om zig aan zijn rampzalig voorbeeld te fpiegelen; om den weg der ondeugd, als een weg, die in een afgrond van ongeluk eindigt, te verlaten; om zig tot God en de deugd te wenden, eer het voor altoos, te laat is, en zo fterft hij in razende vertwijfeling! —-

Wat dunkt u T. is deze mensch niet op de jammerlijkfte wijze in zijne verwagtinge bedrogen? Heeft de zonde hem niet deerlijk teleurgefteld ? Wordt het hier niet van elk waarheidlievend mensch gevoeld, dat de boosheden den mensch kastijden, en de overtredingen hem ftrafFen? 'T is waar, er worden fommigen gevonden , die deze bedriegerijen der ondeugd niet in alle derzelver fterkte ondervinden, Zij genieten langen tijd het vermaak, het genoegen, dat de zonde aanbiedt, ongeftoord. Zij hebben vrede zonder vreze,

en

Sluiten