Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zonde. 15

ringen der ondeugd , die niet onder het bedwang der menfchelijke wetten vallen, vrugtbaar zijn in de rampzaligfte gevolgen voor elken mensch dat de zonde, hoe verborgen, hoe geheim, hoe bedekt, in welke hoeveelheid of geringheid gepleegd, uit haren aart

alle menfchelijke gelukzaligheid verwoest

dat elke zondige neiging een heilloos vergift voor den redelijken mensch is dat het onmogelijk is een deugniet, en teffens gelukkig te zijn ziet daar niet minder zekere waarheden , die helaas! van zeer veele menfchen of in twijfel getrokken, of uit de gedagten verbannen worden. Om dit aan U. A. te doen zien, zal iku, uit veele, flegts eenige aanmerkingen mededeelen , en wel over de onredelijkheid —i over de fchandelijkheid der ondeugd in het algemeen en over de onvoor-

deeligheid van eenige ondeugden in het bijzonder.

De ondeugd ftrijdt tegen de rede. IJselijk zijn in dit ftuk de uitwerkfelen der ondeugd. Of zijn eene openbare omverrukking van het gezag der rede, eene openlijke ftrijdigheid met derzelver grondwaarheden , eene buitenfporige verhoging van de kragt der zinnelijke neigingen, geene gewrogten en voortbrengfelen der ondeugd, van welker ijsfelijkheid

men

Sluiten