Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ZONDE. 23

alle vreugd, voor alle deelneming in het geluk van anderen. Het geringst ongeluk wordt van den gierigaard vergroot, het aanmerkelijkst voordeel verkleind. Hij kent geene tevredenheid. Angst en kwelling vergezellen hem overal. Hij benijdt alle menfchen, welken hij meent rijker te zijn dan hij, hij doet aan niemand wel; hij kent het vermaak der weldadigheid niet; hij wenscht altoos; hij fchraapt altoos bijeen; 'hij geniet niets. Rampzalige geldfiaaf! wat voordeel hebt gij ? Onder welke lasten van pijnigende voorftellingen , bijtende driften zugt gij ? Wat is de wraakgierigheid? Eene ijsfelijke, verfchrikkclijke, dodende hartstogt. Voor, in, en na de volvoering van het kwaataartig voornemen om onzen belediger, onzen vijand te benadcelen, te bederven, is niets dan onmenfchelijkheid, wreedheid. De wraakzugtige , de onverzoenlijke ontlast zig van ééne zorgvuldigheid, die in zijn hart kookte, om duizend in hare plaats te krijgen. Hij wordt hard, onmeedogend, onftuimig , gevoelloos. Hij geeft zig met moetwil ten prooie aan woedende, ziel- en rust-verfcheurende driften. Zijne bofe voornemens flingeren hem ginds en herwaards, vervolgen hem op alle plaatfen, laten hem nergens vreugd genieten. Zijn hart wordt gefloten voor alle zagte aandoeningen, en gevoelens der menB 4 fche-

Sluiten