Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zonde. 3$

gonde is de dood. Dood, ongeluk, ellende4 zijn de natuurlijke gevolgen der ongeregt'gheid. God moet de zonde ftraffen. Voor deze aanmerking moeten alle verfchoningen der ondeugd wijken. Ja, Zondig fterveling! dat vrij de ondeugd u voordeel aanbrenge, dat ze u vrij met winst en eere overlade; dat ze vrij uwe tegenwoordige rust niet verflore; nog uw hart prijs geve aan kwaalvolle pijnigingen; indien gij de geringste overweging kunt aanftellen, zal het u blijken, dat gij ze verlaten, met een opregt hart verlaten, voor altoos afzweeren moet , indien gij na uw derven niet voor eeuwig wilt ongelukkig zijn.

God ftraft dé ondeugd. Menfchen! hoé is het mogelijk gelukkig te worden door iets* dat God, die de Liefde is, haat; dat Hij ftraffen moet? Deze gedagte moest alle zon* dige vermaken verbitteren , alle zondige genegenheden beteugelen , alle ondeugende bedrijven ftremmen , alle uitfpattingen der brooddronkenheid , alle verkragtingen van het regt, alle wreedheden van baatzugt en onmededogenheid inhouden. Maar niet alleen dit. Zij moest alle geheime ondeug* den, alle verborgen afwijkingen van eerbaarC hsid

Sluiten