Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tempel. St

bewijs dat zijne godvrugtige gezondheden niet aan hem onaangenaam waren. En wat doet Simeons Ontfermer? Hij verhoort zijn gebed. Hij geeft hem een bewijs van zijne goedkeuring. Hij belooft meer aan hem, dan hij gebeden had. Hij belooft aan hem, dat hij niet zal fterven, voordat hij den Gezalfden des Heeren, Christus had gezien. Kon God uitftekender bewijs van zijne gunst aan Simeon geven ? Kon hij hem heerlijker vertroosten ? Simeon moge niets geweten hebben van de wijze, waarop God zijn woord aan hem bevestigen zou, het geloof van de zekerheid der Goddelijke toezegging deed het hem gerust verwagten. Zijn God is de Waragtige,de Getrouwe, die niet kan, niet wil liegen. Zo kent hij Hem; zo heeft hij Hem in duizend gevallen ondervonden ; zijn hart is ftil, en hij verwagt de vervulling van Gods beloften.

Gelukkige Grijzaart! gij zult Jefus — den Gezalfden Gods zien !

Waar , en hoe ? De befchouwing van het

gedrag en de verwagtingen van SlMEON

zal ons deze vragen beantwoorden.

Da Ds

Sluiten