Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6© Simeon in den

ren te zien, dat zij zouden invallen. De zigtbare toebereidfelen , om die verbazende omwenteling in den ftaat der waereld te veroorzaken , waren nog zeer verborgen; maar alleen voor het oog des Vleefchcs, niet voor Simeon. Hij ziet, dat God reeds in de ftilte langzamer hand werkt. Zijn oog, verhelderd door den Geest der openbaring, dringt door de duiftere

toekomst hij ziet dit kind opgroeien, lee-

ren met wijsheid , wonderwerken doen met kragt, op een Schouwtoneel van openbare werkzaamheid , maar ook van openbare lijdingen

treden, dat Hij niet dan bloedende verlaat >

hij ziet Hem aan het kruis, bloedende — fter-

vende voor s'waerelds zonden hij ziet

Hem zegepralen over zijn dood , verrijzen uit het graf, ten Hemel gaan, zig plaatfen op den ftoel van hcerfchappij aan s'Vaders zijde, van daar op den besten tijd aan de fchare zijner leerlingen hemelfche gaven fchenken, die hen in ftaat ftellen, tot het uitvoeren van zijne

heilvolle oogmerken met de waereld hij

ziet, hoe de Apostelen op zijn bevel, toegerust met zijne kragt, de geheele waereld doortrekken , aan alle volkeren vrede door zijn bloed verkondigen, voor allen dat licht der genade ontfteken , voor allen den weg der verzoeningen ontfluiten , allen opwekken, fme. ken, bidden om in dieneenigen naam, ter zalig'

Sluiten