Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 Simeon in den

blusfchen! een fchrik, die al dieper en

dieper eeuwig boren zal! O Jefus! Jefus!

hoe heilrijk is uwe komst in het vleesch, maar hoe vol van de allcrfmartelijkfte ellende zal uwe komst op de wolken zijn voor hun, die uwe beide verfchijningen niet hebben liefgehad !

Wij prediken u Jefus M. V. Jefus op de

wolken Jefus op Golgotha Jefus in de

hut van Bethlchem ons hart zugt over de

gevoelloze onverfchilligheid, met welke deze allergewigtigfte waarheden doorgaans ontfangen worden , en wij zien met ijzing op het gevolg uwer gedagteloosheid. Dat dit kersfeest niet mogt voorbijgaan, zonder dat Gij ze afgelegd; zonder dat Gij het heerlijk onderwijs van het Euangelie aandagtig befchouwd, geloofd , in Jefus uw heil gezogt, aan Hem uw hart gegeven ter vernieuwing en verbetering, aan Hem hulde gezworen had ; zonder dat Gij geleerd had u voor zijne laatfte openbaring te bereiden. God is Liefde! — ja! Eeuwige ongekende Liefde ! — Welk eene heerlijke waarheid ? T. kunnen wij dit feest vieren, zonder ze op nieuws beveiligd te zien ? Uit Liefde immers beloofde Hij den Middelaar; uit Liefde zond Hij Hem; uit Liefde gaf Hij Hem in den dood over; uit Liefde liet Hij tot ons het woord

der

Sluiten