Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7° Simeon in den

En wat is het — met een van God vervreemd hart te leven! met een van God vervreemd hart te fterven! -—. Ach! zult Gij gelijk Simeon kannen fterven in Vrede? ?

Ik kan hiervan thans niet meer zeggen. ■

Nog iets tot u , die Simeon poogt natevolgen. Dat uw hart zig verheffe tot God in aanbiddende dankliederen, M. V. S dat uw lied

klimme — hoog — tot voor Gods troon klimme! ! Dit feest is een vreugdfeest voor u. Uw Borg, uw Vriend,uw Redder, uw Licht, uwe Wijsheid, uwe Reftvaardigheid,, uwe Verlosfing, uwe Zaligheid is geboren. — Maar er is meer. Gij ziet aan Simeon , hoe God zijn geloof bekroonde met de uitnemendfte gunstbewijzen ; dit moet u opwekken, om te ftaan naar een levendig, een vast, een onwrikbaar geloof. Al ziet gij dan niet, 't geen hij zag, Gij zult gevoelen, 't geen hij gevoelde; Gij zult» gelijk hij, van Godbezogt, vertroost,bemoedigd worden; Gij zult, gelijk hij, in dagen van donkerheid, en verre, bange vooruitzigten, hopen op de verwagting van het gelovig Israël. Gij klaagt dikwils Christenen! over verflauwing van uwe werkfarne liefde, verkoeling van uwe dankbaarheid, veragtering in deugd en heiligheid , traagheid in uwen ftrijd tegen de zonden, koude verftijving van uwe gevoelige vatbaarheid

Sluiten