Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75

TEKST.

Ons een exempel nalatende op dat wij in zijne voetstappen zouden wandelen.

e Euangelisten hebben in hunne verhalen van het leven des Zaligmakers eene menigte van omftandigheden ingevoegd , welke het fchoon, het groot karakter van hem aan den dag leggen. Wanneer zij van zijne wonderwerken fpreken, fpreken zij er zelfs altoos zoo van, dat de verhevenheid van zijn geest, en de tederheid van zijn hart in hunne befchrijvingen doorblinken; en hun breedvoerig ver. flag van zijn laatfte lijden is doorzaaid met trekken van de godzaligfte, de grootmoedigfte geestgefteltheid onzes Heeren. Zij doen dit buiten twijfel, om Jefus ook van deze zijde in zijne onvergelijkelijke waarde, en Schoonheid te ver. toonen, en zijne belijders opmcrkfaam te maken op dat rein, en vlekkeloos-heilig gedrag, dat hij in alle de omftandigheden van zijn leven gehouden heeft.

Ik geloof, T. dat men in het algemeen dit oogmerk der Euangelisten te veel voorbijziet,

en

Sluiten