Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 Jesus, het voorbeeld

gewapende uuren, aan welken Hij, die bet geen roof behoei'de te agten Gode gelijk te zijn, zig met de grootlle bereidvaardigheid blootHelde.

Alles, alles wat mei groot kan noemen is in zijn gedrag te vinden. Toen het uur zijner lijdingen daar was, wat doet hij ? Hij tart het gevaar niet; hij zoekt zijne moorders niet op; hij geeft zig met geene losfe moetwilligheid over in de banden zijner beulen. Neen, hij wagt bedaard het tijdftip af, en laat zig als

de lijdende onfchuld gevangen nemen. De

zwaarfte lijdingen verwagtten hem, en evenwel blijft hij , niet alleen vol moed, maar ook vol vertrouwen, vol blijdfchap, vol onderwerping aan den wil van zijnen Vader. Ziet hem T. in Gethfemane — ach! hij ligt op de aarde — Gods! Gods toorn, ontvlamd tegen het Schuldig menschdom, rust op hem de grond is

doorweekt van zijn, met bloeddroppelen ver-

mengd, angstzweet hij lijdt, meer dan

mensch, of Engel lijden kan — ennogthans — wie gevoelt hier niet meer van de verhevenheid van Jefus, als woorden kunnen uitdrukken ? —

nogthans noemt hij God zijnen Vader

Vader ! zegt hij tegen Hem, die zig als een verfchrikkelijk Rigter tegen hem gewapend had, Vader! indien het mogelijk is laat deze

drink-

Sluiten