Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 Jesus, het voorbeeld

Dit trouwens is een der oogmerken, tot welken de grote Jefus zulk een gedrag gehouden heeft. Petrijs zegt dit, laat ik de ver-

pligting TER navolging van ZIJiNE voetstappen u kortclijk aanwijzen.

Misschien zegt gij wie is er tot deze dingen bekwaam? Het is zo T. Jefus heeft dingen ge. daan, in welke wij hem niet kunnen, niet moeten navolgen; 't zij om zig bekwaam te maaken tot zijn gewigtig ambt, 't zij om de Goddelijkheid van zijn gezandfehap te bevestigen, 't zij als plaatsbekjedende Borg der fchuldige waereld. In dit opzigt is hij geen voorbeeld, hij kan het niet zijn , hij is onnavolgbaar. Jefus was God, maar hij was ook mensch , hij verkeerde in alles menfchelijk, en, fchoon die handelingen verre buiten onzen, en aller fchep. felen kring zijn, welke hij als Middelaar deed, de menfchelijke gezindheid nogthans ,met welke hij dezelve verigtte, is niet buiten onzen kring. En het is een agtgeven op die gemoeds. geftalte, een afdrukken van dezelve in ons hart en leven, dat wij bedoelen, als wij u met Petrus opwekken om zijne voetstappen natevolgen. Behalven dit. Had Jefus geene menfchelijke aandoeningen ? Stond hij niet in veele

men-

Sluiten