Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Christen. 99

j hoe gij hen kunt verbeteren. Indien de el-

: lendige tot u komt, duizend behoeftigheden heeft, de trotfche u verdrukt, uw vriend u verraadt, of uw vijand u vervolgt, het voorbeeld van Jefus zal aanwijzingen van uw gedrag in alles opgeven, die onverbeterlijk zijn.— Wanneer de armoede prangt, de rijkdom verlokt, de eerzugt betovert, ziet op Jefus, en het navolgen van zijn voorbeeld zal u voor ftruikelingen bewaren. — Als de laster u fteekt, de boosheid u befchimpt, de wreedheid u pijnigt , het geduld van den lijdenden Jefus kan u raden, hoe gij u gedragen moet. —• Wanneer God zelfs nodig vindt, om den beker der bitterfte zielslijdingen in uwe hand te geven, ziet dan op Jefus, en luiftert naar zijn „ Va-

„ der" ! zeggen. Met een woord: hoe ook

uwe geaartheid zij; hoe de graad van uwe vermogens zij; in welke omftandigheden gij leeft; welke de gelegenheden tot deugd, en de versoekingen tot ondeugd zijn, die eiken dag u ontmoeten; tot welke opofferingen , zelfsbeheerfchingen gij ook geroepen wordt, het voorbeeld van Jefus zal, indien gij er wel op let, teen lamp voor uw voet, en een licht op uw ibad zijn. Nimmer en wat kan er heerlijker van • gezegd worden? Van welk menfchelijk voorbeeld kan dit gezegd worden ?

G 2 nim-

Sluiten