Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 8 de Christelijke zagtmoedïgheid

ooit doen kan ? Toont mij eenen zagtmoedigen, en gij toont mij een mensch, die een zegen is voor de waereld een mensch, die

tot alle de pligten van zijnen ftand bekwaam

is gij toont mij een Chriften — gij toont

mij eenen navolger van dien Leermeefter , dien Werker, dat hoogst voorbeeld der zagtmocdigheid van Jefus Chriltus.

Leert van mij, dat ik zagtmoedig ben, roept.Jefus. Komt T. laten wij ons aan zijne voeten werpen , en naar die verheven lesten hooren, welken hij doorzijn voorbeeld heeft gegeven, en met een hartelijk gebed tot hem roepen. O Jefus! geef ons iets van uwen zagtmoedigen Geest, en wij zullen uwe lesfen vcr-

ftaan, wij zullen ze volgen. ■ Ik zal U. A.

om iets van alles te zeggen ; bij iedere trek der zagtmoedigheid, zo als ik dezelve heb opgegeven, bepalen en u doen zien, dat wij naar geen ander voorbeeld, als dat van Jefus , ook wat deze deugd aangaat, behoeven te zoeken.

Hoe gedroeg hij zig omtrend de dwalenden ? Niets kan vergeleken worden bij de

toegevende infchikkelijkheid, met welke hij de hardnekkigftc vooroordcelen van zijne Apofte-

len

Sluiten