Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAAR HET VOORBEELD VAN JESUS. 12 9

ïen verdroeg; niets bij de innemende zagtheid, met welke hij, altoos op den bekwaamften tijd, en bij de gefchiktfte gelegenheden, bun verftand zogt te verlichten , en hun hart te

reinigen. Hoe zagt wist hij de fchande-

lijkfte grondftellingen van het dwalend volk te beftrijden, cn hen met de heerlijke grondregels van zijn gehaat, en alle hoogmoedige begrippen , en neigingen veroordeelend Euangelie, bekend te maken. Hij zogt eerst hunne harten , en dan hun verftand te winnen. Hij perste geene gedwongen overtuiging af, maar hij bewerkte ze. De dwalingen mogten groot, gevaarlijk , onbeftaanbaar met allen Godsdienst zijn, indien zij maar niet door huigchelagtige veinferij onderfteund wierden , dan vonden de dwalenden bij hem veel verfchoning. Gij

dwaalt, niet wetende de Schriften . ziet

daar de ernftige maar zagte wederlegging,met welke hij dat gruwelijk leerbegrip der Sadduceen tegenfprak, dat door het ontkennen van een ftaat van toekomende vergelding, de grondflagen van den Godsdienst omverrukte, en de pijlaren der menfchelijke zamenleving deed waggelen. Hij was toegevend omtrend- alle dwalenden, maar ijverig voor de waarheid , ijverig voor Gods eer. Zijne zagtheid was nimmer laf hartige buigfaamheid, nimmer zwakke infchikkelijkheid. Hij wist ernftig te fpreI ken j

Sluiten