Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136 de Christelijke zagtmoedïgheid

zwijgen toont meer van de grootheid zijner ziel, en de onfchuld zijnes harten, als het welfprekendst, het uitvoerigst betoog, want het uur der duisternis was aangebroken , zijne Rigters waren gevoelloze, verftaalde booswigten, die zig aan de hel hadden verhuurd om hem te

vermoorden met een woord. Waar ik

mijne oogen wende in de gefchiedenis van Jefus , overal leert zijn gedrag dat hij de beste middelen wist, en op de beste wijze gebruikte , om kwaataartige vijanden te regt te wijzen. Overal is wijsheid en liefde. Overal word ik heengemkt, om de fterkte van zijn geest, en de zagtheid van zijn hart te bewonderenLaat hij vragen, of antwoorden, fpreken of zwijgen, in 't midden van loerende Pharifeën of van brooddronken krijgsknegtcn zijn , ftaan 1 voor fchelmfche Hogepriesters, voor den listigen Pilatus, of den wellustigen Herodes , hij is nimmer verlegen — nimmer onvoorzigtig — altoos ernftig, altoos vriendelijk, altoos zagt, laltoos wijs, altoos onzen diepften eerbied4en tederfte liefde waardig.

Hij was altoos even ver verwijderd van

wraaklust, als genegen tot vergeving, <• ,

Wat deed hij niet aan zijne vijanden, aan zijne vuilaartigfte vervolgers ? Was hij niet al%qos gelijkvormig aan zijnen Vader, die zijne

Zon.

Sluiten