Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR HET VOORBEELD VAN JESUS. I37

Zon ook fchijnen laat over de bozen ? Gedagt hij niet altoos aan het Goddelijk oogmerk zijner diepe vernedering, om vijanden Gods met God te verzoenen ? Bekragtigde hij niet altoos zijne verheven leere van liefde tot de vijanden, met zijn voorbeeld ? Zoekt waar gij wilt in Jefus leven, en gij zult hem nergens door kleine wraakzugt bezield vinden — nergens bezig in het beramen van lafhartige plans, om veilig zijnen belediger te kunnen bederven nimmer zult gij hem zien , misbruikende zijn aanzien bij het volk, of zijne magt, om met dcrzelver gewigt zijne vijanden te verpletteren. Dat vrij de veragting van zijn per» foon en werk allerhonendst dat de belediging allerbitterst dat de vervolging al-

lerwoedendst zij Jefus is grootmoedig —

Jefus wreekt zig door vergeven, weldoen, zegenen. Toen zijne leerlingen door ijver vervoerd van hem begeerden, dat hij den blikfem zou van den Hemel roepen, om de Samaritanen, die hem beledigd hadden, te verniele*^ antwoordt hij, terwijl hij het weigert. Gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt. (f) Toen hij de Stad naderde, waarin het moorderrot een kruis voor hem bereidde, weende

hij welfprekende iranen ! hoe predikt gij

de

(f) Luc. IX: 55.

15

Sluiten