Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i4-o de Christelijke zagtmoedïgheid

Vader vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen.

0

Wat dunkt u T. had Jefus geen regt om te zeggen leert van mij dat ik zagtmoedig ben ? — Maar ik moet u nog eenige drangredenen ter nader aanprijzing van deze deugd voorhouden ?

Ik vrees wel, dat ik mijne drangredenen te vergeefs aan hem zal voorftellen, op wien de beminnelijke verhevenheid der zagtmoedigheid op zigzelf, en het alle uitzondering overtreffend voorbeeld van denzagtmoedigen Jefus geenen indruk hebben gemaakt. Want hoe zou ik dat hart roeren kunnen, 't welk ik met Paulus vrugtcloos bezworen had hij de zagtmoedigheid van Christus (f), om den toorn, en

de wraakgierigheid afteleggen ? Daar ik

evenwel alle mogelijke pogingen doen moet, en doen wil, om u tot de zagtheid van een Christelijk gemoedsbeftaan overtehalen, zo zal ik mijne belofte , en mijne taak volbrengen. Te meer, daar mijne drangredenen u insgelijks middelen zullen aanwijzen, welker aanhoudend gebruik u onder Gods genadige mede-

wer-

Ct) IlCor. X: /.

Sluiten