Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184 geeft de geschiedenis van den

ne waarfchijnlijkheden,maar zekere, ontegenzeggelijke waarheden te worden geraadpleegd; en waar is het bewijs, dat de bekeering van den Moordenaar, op het kruis en niet vooraf gefchied zij ? Waar is het bewijs, dat men dit onder de waarheden , dewelke zeker zijn, te plaatzen hebbc ? Nergens. Dat men zig op Godsonmiddelijke, oogenblikkelijke, hartveranderende werking in de bekeering berocpe; dat men de roem der genade breed uitmeete; dat men de oneindige barmhartigheid van een verzoend God in Chriftus bij uitftck vcrheJfe: . wat zegt het befluit, uit deze waarheden opgemaakt , in ons tegenwoordig geval ? Niets. Het is een huis, gebouwd op een zandgrond, 't welk inftort, als het word aangeraakt.

Ik zou hier kunnen eindigen, maar de verwonderlijke dwaasheid van veele menfchen, die in duizend kleine gevallen hen doet fchrikken, om zig op eene waarfchijnlijkheid te wagen, en in het allergewigtigfte van alle gewigtige gevallen hen dringt om zig te wagen op eene enkele mogelijkheid, die dwaasheid is mij te zeer bekend , dan dat ik van dit onderwerp kan afftappen.

Onaangezien alles, wat voor het tegendeel pleit, blijft de groote menigte verkleefd aan

llCt

Sluiten