Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TQ2 geeft de geschiedenis van dejï

Haap wiegen. De bekeering is altoos moeielijk; zij wordt met eiken dag, met elk oogenblik , dat gij ze verfchuift, moeielijker; ieder onderdrukt waarheidsgevoel verzwaart ze; en wat zal het dan zijn, als gij met een hart,dat beladen is met millioenen gekende en ongekende, aangekweekte, onbeweende zonden —met een geweten, dat bijkans geftorven is — op een ziekbed nedervalt, van 't welk gij niet zult afkomen, dan om gedragen te worden

na het graf wat zal het dan zijn ? Ik weet

het niet, maar ik fidder. God moest een onbeloofd, onwaarfchijnlijk wonder van genade aan u verheerlijken, of gij zult fterven in gevoelloosheid, of in vertwijfeling. IJsfelijk

lot!! verfchrikkelijke verwa-gting !! —>

Maar zult gij wel een fterf bed hebben? Ik

wensch u dit, maar ik geen mensch,geen

Engel kan u dit toezeggen. En wat dan? —■ indien eene fchielijke dood u overviel, u weg-.

raapte -— zonder voorbereiding in een ;

oogenblik, waarop gij nog aan God, nog aan 1 uwen pligt dagt, een dienaar der zonde waart— wat dan? Menfchen ! heden leeft gij, maar gij

kunt heden morgen overmorgen — •

fterven. Het is aan duizenden gebeurd , voor j welken dit even zoo onwaarfchijnlijk was als het : aan veelen uwer voorkomt — in de graven,

die ;

Sluiten