Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208 de opgewekte

Hij komt eerst te Nain, een klein Steedjen niet ver van Kapernaum, aan den voet van den berg Hermon gelegen. Zijn gezelfchap is talrijk. Eene groote fchaar, gedreven door nieuwsgierigheid, door zinnelijke bègeertens, door hoop van iets van hem te zullen ontfangen, of ook wel door edeler beweegredenen, volgt hem. Eene gemengde menigte T. van ouden en jongen, van wijzen en dwazen, van flegten en goeden. Wie weet trouwens hoe veelen er onder waren, die hem des morgens volgden, en des avonds verlieten, die zig dan tot zijne vereerers, dan tot zijne lafteraars vervoegden, welker gezetheid op zijn leer en daden zoo wisfelvallig was als het menfchelijk lot: maar

er zullen tog ook onder geweest zijn ik

vleie mij ten minften met deze aangename voorstelling — die, fchoon zij niet zoo opgeklaard, niet zoo rein, niet zoo zuiver van hem en zijne Mesfiaswaardigheid dagten, als hij wilde, dat zij denken zouden, hem egter hartelijk lief hadden, en diep vereerden. Er was ten minften een edele Jakobus, een gevoelige Joannes, een vuuriglief hebbende Petrus onder.

Jesus gaat. Hij leert het volk, hij Strooit het zaad vanhemelsch onderwijs, of, hij peinst, vol van ernstig nadenken, op de luistervolle verheerlijking van zijnen Vader, die hij zou

open-

Sluiten