Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jongeling van Nain. 217

gen des herlevenden jongelings ? Wat van de fchrik der vreugd, die het hart van de Moeder doorbeefde,toen zij den inniggeliefden ha. rer ziele , de wellust harer oogen , de flut van haren ouderdom, haren eenigen Zoon levendig in hare armen fluit, aan hare kloppende borst drukt, en zijn aangezigt befproeit met tranen? Wat van de fnelle drift, met welke zij zig uit , zijne armen losrukt, na hem toe vlugt, die haren Zoon aan haar had wedergegeven ? Wat van de aanbiddende, de ftomme, en nogthans allerfprekendfte dankzegging, die zij knielende voor de voeten van Jefus nederlegt ? Wat van de aandoeningen der gemengde menigte ? Wat van de groote gevoelens van eenen Petrus, eenen Jakobus, eenen Joannes, en van de andere getuigen van dit wonderwerk ? En

wat wat kan er gezegd worden van uwe

gewaarwordingen Jefus Christus! Almagtige opwekker ! Liefdevoile Trooster ! toen gij zoo heerlijk toonde, dat gij de Almagtige gebieder over leven en dood zijt!! —

Laat ik liever G. dit onuitfprekelijk, onbefchrijfelijk-roerend voorval nog van eene andere zijde befchouwen, en het leersame in eenige aanmerkingen er uit opzamelen.

O 5 Wij

Sluiten