Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2l8 de opgewekte

Wij kunnen er de Almagü — de Barmhartige

liefde van Jefus uit leeren ■ en eindelijk

wordt de waarheid van eene toekomende opftanding uit den dood door deze gefchiedenis bevestigd.

Deze gebeurtenis bewijst de Almagt van Jefus. Er is niet meer nodig als gezond men-

fchenverftand T. om intezien , dat zulk een wonderwerk, als hier verhaald wordt, alleen door Almagtige kragt kan worden daargefteld; dat hetzelfde fcheppend vermogen vereischt wordt om het leven te gebieden, te herftellen, alwaar het verftorven, geweken is, als er vereischt wordt om leven daarteftellen, waar niets is. Almagt alleen fchept het leven. Almagt alleen herftelt het leven. Almagt, daarftellende Almagt, die fpreekt en het is er , die gebiedt en het ftaat er, die de dingen die niet zijn roept,en ze zijn er, is er ook nodig, om eenen doden optewekken. Het is zo; Elia wekte de Zoon van eene Weduwe op. (f) Eliza hergaf ook het leven aan de Zoon van de edele Sunamitifche vrouwe. (*) Maar deeden zij dit zo , gelijk Jefus dit deed ? Gefchiedde dit door eigen kragt? Spraken zij zo gebiedend, zo levcninftortend tot den doden , als hier Jefus

fprak ?

(f) i Kon. XVII: 23. enz. (*) 2 Kon. IV: 32. enz.

Sluiten