Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 DE OPGEWEKTE

Almagtig ■ Jefus bezit eene magt, die gren-

zenloos, die oneindig is — Jefus kan alles — Jefus heerscht over alles o ! hoe veel gelooft hij,die dit gelooft! hoe opgeklaard wordt het oog van hem, dat door de opeen geftapelde wolken van bekommernis niet kan doorzien! hoe wordt het hart vertroost van den bangen lijder! hoe verdwijnen de zwarigheden! hoe vervliegen de lasten! hoe wijken de troosteloosheden, als het geloof aan de Almagtige hulpkragt van den Verlosfer het hart bezielt.

Jesus is Almagtig; Jefus kan helpen, waar niemand helpen; Jefus kan verkwikken, waar niemand verkwikken , Jefus kan vertroosten , waar niemand vertroosten kan; Jefus kan uitredding daarftellen , wanneer de hopeloosheid den armen mensch flingert op den rand van

vertwijfelings-afgrond. Hoor dit mensch!

die met behoefcighcden beladen zijt, voor welke de geheele waereld geene bevrediging aanbiedt, die ondereen last van zondenfchuld ligt, welken geen fchepfel u kan afnemen, die dit weet, gevoelt, die onder dien last zugt, hoor dit! Jefus is Almagtig; indien er bij uwzelf geen hulpkragt is, indien ze in de natuur niet te vinden is, er is hulp bij den Allesvermogen-

den Jefus bij Jefus, voor wiens magt niets

te groot, niets te zwaar, niets te wonderlijk

is.

Sluiten