Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jongeling van Nain. 22?

gen Vaders afdaalde, om op deze aarde een i menfchelijk jammervol leven te lijden, om den d fmadelijkften dood voor vloekwaardige over-

I treders te fterven Jefus Christus, die zig

I van alles ontblootte om aan nietshebbenden al|les te kunnen geven, die zig opofferde, die. is'waerelds fchulden op zig nam, die voor hun

Hongekende, naamloze lijdingen droeg Je-

flfus Christus, de Almagtige, de Algenoegfame, Bde Algoede , is , zedert zijn vertrek van de laaide naar den Hemel, niet verkoeld in liefde, |zo min als verminderd in magt. Geen fterveïling M, G. kan zijne onuitfprekelijke ontferJming befchrijvcn; geen gedagte kan ze bevat-, :iten. Hij kent alle menfchennoden ; hij heeft

ze allen gedragen ; hij wil ze allen afnemen ; jhij wil troosten waar niemand troosten; hij wil Éielpen waar niemand helpen wil; hij wil miljoenen zonden vergeven, millioenen verkeerdheden uitwisfchen; hij wil de bitterfte tranen, (geweend in uuren van verflagenheid en fchuldxbezef afdrogen; hij wil de bangfte twijfelingen nkan Gods Vaderliefde ftillen ; hij wil de heet. fte wonden, van het door zondengevoel ge. " Pijnigd hart, verzagten; hij wil rust gebieden ; in alle rusteloze harten ; hij wil vrijheid herbenen, waar niets dan flavernij der zonde is1 fiij wil het vrolijkst licht van vrede laten fchij|ln in de dikfte duifternis; hij wil boven alle P be-

Sluiten