Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l"ta>C *99

TEKST.

Looft den Heere', want hij is goed.

Cjtod te dienen G. is de hoogfte zaligheid — God te beminnen met alle onze kragten, al

wat wij zijn aan hem toetewijden Gods

wil boven alles, alleen, opregt, Standvastig te gehoorfamen — niets te beminnen, dan 't geen God bemint, niets te haten, dan 't geen God

haat eenftemmig , eensgezind met God te

zijn alles voor God te doen, alles voor

God te lijden,in alles God te bedoelen, in alles op God te betrouwen — dit, dit is menfchen-

geluk dit is menfchenvermaak. Roem vrij

eene andere gelukzaligheid mensch!; jaag ze na met infpanning van alle uwe vermogens; bereik ze ; geniet ze; wees zoo gelukkig dat gij ze, benijd van uwe medemenfehen, ongeftoord geniet; wat hebt ge dan nog, wat geniet ge dan nog, indien gij onbekend met God, verwijderd van zijne gemeenfehap zijt ? Wat hebt ge dan nog , indien gij fchrikt, om aan God te denken , indien gij een wanfmaak vindt in zijne wetten , indien gij geen vrije dienaar des Heeren, maar een vuige flaaf uwer driften,

uwer

Sluiten