Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrend de menschen. 265

fchepping zweven en, indien gij waarlijk

mensch zijt, zult gij dit niet zien kunnen zonder vermaak, zonder vreugd, zonder te wasfen in de kennis van de aanbiddenswaardige volmaaktheden uwes grooten Scheppers, zonder te erkennen, dat de Heere aan allen Goed is, en dat zijne barmhartigheden gaan over alle zijne werken, (f) En trekt gij dan geen voordeels genoeg van hun ? O hoe gewigtig wordt voor zulk een befchouwer het kleinfte diertjen, dat met duizenden van zijn geflagt kan woonen in ééne waterdroppel. Het is voor hem, zoo wel als de Zon , een prediker van Gods groote Goedertierenheid.

Een opmerkfaam mensch kan niet lang op deze aarde verkeerd hebben T., niet lang op eene plaats vertoefd, of meer plaatfen bezogt hebben , of hij zal duizend voorwerpen heb. ben ontdekt, die hem toeriepen Looft den Heere ! want hij is goed duizend fchepfelen , levenloze en levendige zal hij op eenen dag hebben gezien , die de overvloedigfte kanalen zijn, door welken God den mensch doet drinken uit den onuitputbaren, altoosvloeienden bron zijner alle Hemelen vervullende Liefde. En wat kunnen wij in eigen perfoon hiervan

(f) Pf. CXLV: p.

R5

Sluiten