Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrend de zondaars. 283

Gods gadeloze Barmhartigheid omtrend de zondaars, zal de waarheid , toen bewezen in nog helderer licht plaatfen, en eene nieuwe drangreden tot geloof en liefde opleveren.

Vader der Barmhartigheid ! God van alle Genade! Ontfermende, Eeuwige Liefde ! doe boven alles, 't geen gij reeds gedaan hebt aan ons , die niets waardig waren als uw altoosduu- i rend ongenoegen, ook dit nog, dat gij ons leert uwe Barmhartigheid, in uwen Zoon vooral zoo heerlijk geopenbaard, te zoeken ,te geloven, te aanbidden. Amen.

De waarheid van mijn voorftel zal, dunkt mij T., ten vollen blijken , indien ik U. A. bepale bij de volgende Hellingen. God verdraagt

den zondaar bij alle zijne zonden

God wekt hem door veelvuldige midde.

len op tot bekeering god biedt hem

de hoogstmogelijke zaligheid aan, tn

Christus God wil hem tot alles wat

hem in 't bezit van dezelve kan stiillen, zelfs kragt geven.

god verdraagt den zondaar in zijx'e

zonden. De maker van onzen fchoonen

Pialm,

Sluiten