Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

288 Gods gadeloze Barmhartigheid

het teken zijnes ongenoegens, door met dezelve duizend natuurlijke jammeren te verbinden; hij kan deze tekenen vermenigvuldigen, door ftellige ftraffen te voegen bij de natuurlijke; of kan hij dit niet, die alles kan ? Kan hij den zondaar niet in zulke omftandigheden brengen, welke hem op eene bijzondere wij. ze doen gewaar worden, dat God zig niet on-

geftraft befpotten laat ? Ziet hij heerscht

over alles, alle de kragten der Natuur zijn hem onderdanig, hij beveelt ftormen en onweders,

hagel en plasregenen, vuur en water en

kan hij ze dan niet gebruiken , om, wanneer de handhaving van de eer zijner regeering zulks vordert, met fchrikkelijke ftrengheid den Houten overtreder te tugtigen ; hem van die goederen te beroven, welken in zijn hart de plaats van zijnen Schepper vervulden; hem dat verftand te benemen, waarmee hij zig tegen God durfde verheften; dat huis, 't welk een tempel der boosheid, der onreinheid was,met vuur te vernielen; en de ledematen zijnes ligchaams, die de werktuigen zijner boosheid waren, te verlammen "? Wie dit regt aan God betwisten durft, kent God niet, heeft geen eerbied voor zijne Heiligheid, weet niet wat de zonde is in de oogen van den Allerreinsten.

God heeft dit nog niet gedaan M. V. omdat

zij-

Sluiten