Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMTREND DE ZONDAARS. 291

zer natuur ons geduuriglijk wil dompelen. Weldadige fchikking ! wie kan het berekenen , hoe ^menigvuldige rampzalige werkingen der zonde het geweten, zedert 's waerelds eerften ugtendftond tot dus ver, heeft verhinderd? Wie kan het weten , hoe menig een jongeling door deszelfs kragtige ftem is opgewekt geworden, om zig los te fcheuren uit de ftrikken, die de geile wellust fpande voor zijne onfchuld! hoe menig een eerzugtige door hetzelve is teruggehouden van het volvoeren eenes bozen ontwerps! aan hoe menig een moordenaar het den dolk uit de hand heeft gerukt! hoe menig een tijran door hetzelve is vermurwd geworden tot menfchelijke gevoelens ? Menfchen! verheugt u, gij hebt een geweten. Ach! warom volgt gij niet altoos da raadgevingen van uw geweten ? Als de zonde verlokt ; als de zinnen prikkelen; als oog, en oor, en fmaak hare betoverende verleidingen in 't werk ftellen; als de verbeeldingskragt in vuur wordt gezet; als het tegenwoordig genot fterk fchittert; als uw verftand reeds is omgekogt, om ten voordeele der zinnen te beflisfen.; en het geweten wijst u dan op het toekomende ; het geweten roept dan met eene donderende ftem, God, de dood, de eeuwigheid in uwe gedagten; het geweten maalt u dan de bittere, de rampzalige, de hartenbeendoorborende geT 2 vol-

Sluiten