Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrend de zondaars. 297

ondermaanfche fmaken ; hij trekt u van het

fchepfel tot den Schepper aanbid hierin

zijne R.egtvaardigheid, maar aanbid ook hierin zijne Liefde. Omdat hij u nog niet wil overgeven ten verderve, zo gebruikt hij deze ftrenge middelen ter uwer verbetering. Omdat hij u de ware rust, die alleen bij hem te vinden is, wil leeren zoeken, zo laat hij u veel van de onrust des menfchelijken levens proeven. Omdat hij medelijden heeft met uwe dwaasheid, zo wil hij u langs den weg van harde tugtiging wijs maken. Mensch ! indien gij Vader zijt, een Zoon hebt, die zig verhardt tegen uwe liefde, dan grijpt gij immers na de roede, en gij wilt dit in God bedillen ? ? ! ! Zink weg in verftommende fchaamte, en laten de tranen van klagt tegen God nimmer uit uw oog dalen — zink weg — en roep , terwijl gij weent over uwe zonden, roep uit. O Heere ! uwe

barmhartigheden zyn veele.

Ik had wel lust G. om hierover nog wat te fpreken , en u dan, wanneer ik alles gezegd had, wat mij de ondervinding geleerd heeft van het weldadige, het goede, het barmhartige van de

fmartelijkfte leidingen der Voorzienigheid

u dan met de fmeekftem van een broeder toeteroepen. Mensch! befchouw elke bedeeling der Voorzienigheid, die u ontmoet, uit haar regT 5 te

Sluiten