Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMTREND DE ZONDAARS. 299

ders, de Heer der Heerlijkheid, het affchijnfel van s' Vaders zelfsbeftaanlijkheid, het fcheppend woord des Almagtigen, wordt van de eeuwige Liefde gezonden , agtervolgens het verborgen eeuwig raadsbefluit der nooitvolprezen ontferming, op den, door een reeks vkn Profeeten aangekondigden tijd, in de gedaante van een fterfelijk, een zwak mensch, om dat geen te doen, 't geen voor alle fchepfelenkragt onmogelijk was , de zondige waereld met God te verzoenen, en het verloren leven, en de onfterfelijkhcid aan het licht te brengen. Zo kwam hij, dien het heelal aanbid, en dien het heelal

nimmer genoeg aanbidden kan hij kwam,

hij onttrok zig aan de jubelgezangen der Engelen, aan de diepfte aanbiddingen der onfterfelijken, en hij ftak de verblindende ftralen zijner Godheid agter het duifter omkleedfel van

onze fterfelijke menschheid hij kwam, hij

verkondigde het groote jubeljaar der vrijheid, den dag der verzoening , en wilde zelfs alles doen , alles dulden, alles lijden, wat menfchen hadden moeten doen, dulden, en lijden, en niet konden, om de zondige waereld met het volle licht van dien dag, waarop de oude vrome waereld zoo lang had gehoopt, te kunnen

verheugen. Ziet hij wordt te Bethlehcm

geboren, Engelen verwelkomen hem, hij is arm, hij gaat Judoea rond, hij is overal werk-

faam,

Sluiten